در این وبگاه، اطلاعاتی تکمیلی دربارة کتاب ادبیات فرانسه از ۱۹۸۰ تا امروز نوشتة دومینیک ویار (انتشارات فرهنگ معاصر) ترجمة محمد بهرامی و سعید صادقیان در اختیار شما قرار می‌گیرد.

کتاب «ادبیات فرانسه از 1980 تا امروز» از کتاب‌ها و مجلاتی نقل قول کرده است که به دو زبان در تابولاریوم فهرست شده‌اند.

اما فقط همین نیست. در ادامه، مطالبی در مورد ادبیات فرانسه، ترجمة مصاحبه‌ها با نویسندگان زنده و گزیده‌هایی از رمان‌های معاصر فرانسوی همینجا منتشر خواهد شد. اگر به این موضوعات علاقه دارید، دوباره به ما سر بزنید.

برای تهیة کتاب ادبیات فرانسه از 1980 تا امروز می‌توانید به سایت انتشارات فرهنگ معاصر مراجعه کنید.

*تابولاریوم نام بایگانی رسمی رم باستان بود.