در کتاب ادبیات فرانسه ۱۹۸۰ تا امروز برخی گزیده‌های داستانی از ادبیات فرانسه آورده شده است. به دلیل محدودیت‌های چاپ و نشر کتاب و حق مولف، تعداد آن گزیده‌ها محدود بود. در اینجا گزیده‌هایی از سایر رمان‌های معاصر فرانسه‌زبان آورده می‌شود تا تصویر بهتری از ادبیات این زبان در سه دهة اخیر ترسیم شود.

برخی از گزیده‌هایی که در ادامه آورده می‌شود برگرفته از گلچینی است که دومینیک ویار انتخاب کرده و در نشر آرمان کولن به چاپ رسیده است. برخی دیگر انتخاب مترجمان است.

هدف از انتخاب این گزیده‌های داستانی از ادبیات فرانسه این است که هم لذتی که مترجم از خواندن آن متون برده است منتقل شود و هم با دریافت بازخورد از مخاطبان، متونی که با مخاطب ایرانی تناسب بیشتری دارد برای ترجمه‌های بعدی انتخاب شود. ما تلاش خواهیم کردم هر هفته این صفحه را به‌روز کنیم تا به این عهدمان پایبند بمانیم. و از شما خواهش می‌کنیم نظرات خود را با ما در میان بگذارید.