همان‌طور که در «یادداشت مترجمان» در ابتدای کتاب ادبیات فرانسه از 1980 تا امروز گفته‌ایم، به دلیل تعداد زیاد کتاب‌هایی که دومینیک ویار در این اثر نقد و بررسی کرده است، ناچار شدیم برای حفظ خوانایی ترجمه، بخشی از ضمیمه‌های کتاب ادبیات فرانسه از 1980 تا امروز را در این وبسایت بارگزاری کنیم. عناوین این آثار به دو زبان در این فهرست شده‌اند تا هم جستجوی عناوین آسان‌تر شود و هم در مواردی که نیاز به توضیح در مورد ترجمة عنوان بود، امکان بحث و گفت‌وگو فراهم باشد.

عناوین مذکور به دو دسته تقسیم می‌شوند:

عناوین کتاب‌ها

برای رفتن به صفحه کتاب‌های ادبیات فرانسه از 1980تا امروز کلیک کنید

عناوین مجلات 

برای رفتن به صفحه مجلات مربوط به ادبیات فرانسه از 1980تا امروز کلیک کنید

برای تهیة کتاب ادبیات فرانسه از 1980تا امروز می‌توانید به سایت انتشارات فرهنگ معاصر مراجعه کنید.