عنوان فرانسوی کتاب‌ها را می‌توانید در جدول زیر در مقابل عنوان فارسی بیابید.

کتاب‌نامه
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 11 septembre 2001
۵۳ روز 53 jours
۶۱۸۰۰۰ لیتر آب در ثانیه 618000 litres d'eau par secondé
۶۹ جانِ پدرم 69 vies de mon père
۹۹ فرانک 99 francs
اِرِماکونون Hérémakhonon
اِلیز یا زندگی واقعی Elise ou la vraie vie
ابداعِ دنیا Invention du monde
ابداع نویسنده L’Invention de l’auteur
ابرِ آتشین Nuée ardente
ابریشم و خاکستر La Soie et les Cendres
ابله خانواده L'Idiot de la famille
اتاق La Chambre
اتاقِ زنان La Chambre des dames
اتاق کَر La Chambre sourde
اتراق Bivouac
اثرات آفریقا Impressions d'Afrique
احساسِ جغرافیایی Le Sentiment géographique
احساس دنیا Le Sentiment du monde
احساسی و ساده‌لوح Sentimentale et naïve
احیای اغتشاش Relances à pagaille
اختراع پدر L’Invention du père
اختراع فضا L'Invention de l'espace
اخلاق قلبی Ethique en toc
ادبیات برای یادها La Littérature pour mémoire
ادبیات بزدل La Littérature sans estomac
ادبیات و ملالت‌‌های آن Malaise dans la littérature
ادل، صحنۀ گم‌شده Adèle, la scène perdue
ارابه Quadrige
اردوگاه Le Camp
اردوها Campagnes
ارژیل Argile
ارو Hérault
ارواح و منزلگاه‌ها Ames et demeures
اروپای بیشه‌‌نشین L'Europe buissonnière
اروتیک سوگواری به‌هنگام مرگ خشک Érotique du deuil au temps de la mort sèche
اروس و آب‌درمانی Eros et Thalasso
از اولین روزِ پاییز Dès les premiers jours de l'automne
از ایتالیا برایتان می‌نویسم Je vous écris d'Italie
از این در و آن در Variétés
از آن سوی واژگان Par-delà les mots
از بخت خوب و همیشه برهنه Elle, par bonheur et toujours nue
از پدری فرانسوی De père français
از جزیره و خاطره D’île et de mémoire
از جسم و از ژاله De corps et de buée
از جنس ابریشم Tiré de soie
از دید مالرب‌ها Pour un Malherb
از کجا می‌‌آییم؟ به کجا می‌‌رویم؟ فروپاشیِ آرمانِ پیشرفت D’où venons-nous ? Où allons-nous ? La décomposition de l’idée
از میانِ باغستان À travers un verge
از ناکجاآباد و ژاپن De nulle part et du Japon
ازدواجِ میان‌نژادی Mariage mixte
اژه یهودیه Égée Judée
اسبِ سفید Cheval blanc
اسباب‌بازی‌های زنده Les Jouets vivants
اسبچه‌های وحشی Poneys sauvages
اسب‌‌سوارِ لوور Cavalier du Louvre
اسپینوزا درِ هگل می‌گذارد Spinozza encule Hegel
استادان و ندیمان Maîtres et serviteurs
استخوانِ تردید L'Os du doute
استعمالِ عکس L'Usage de la photo
استقبال Accueil
اسرار خانوادگی‌مان Nos secrets de famille
اسطوره‌شناسی‌های زمستان Mythologies d’hiver
اسکیرا Skira
اسمی نوک زبان Le Nom sur le bout de la langue
اشباح سینمای صامت Les Fantômes du muet
اشتباهی از طبیعت Une erreur de la nature
اشتیاقِ باغبان La Passion du jardinier
اشتیاق ساده Passion simple
اشعارِ غلط و آوازهای منثور Poèmes Incorrects et chants Transcrits
اشعارِ میهمانیِ آسمانی Poèmes du festin céleste
اشعار اندیشه‌گون Poèmes en pensée
اشعار مترو Poèmes de métro
اشعار مذاب Poèmes fondus
اشعار، ۱۹۸۳-۱۹۸۵ Poèmes, 1983-1985
اشکالِ کوچک Petites formes
اصل برهنگیِ تام Le Principe de nudité intégrale 
اضافی: این معیار L’EXCÈS : cette mesure
اعلی‌حضرت مرگ Sa majesté la mort
افتخار پیتْر‌ها La Gloire des Pythre
افتراها Calomnies
افسانه‌های دُنی رُش Légendes de Denis Roche
افسانه‌‌های سوگواری، جنگِ اول: مرگ و نوشتار Les Fables du deuil. La Grande Guerre : mort
افسانۀ زرین Legende dorée
اقاقیا L’Acacia
اقامتِ کوتاه نزدِ زندگان Bref séjour chez les vivants
اقامت طولانی Long séjour
اقلیت شدن: در بابِ سیاستِ نوینِ ادبیات Devenir minoritaires. Pour une nouvlle politique de La Littérature
اکسپرس L’Express
اکسیون فرانسز l'Action française
اکوادور Ecuador
اگر این جهنم است که او می‌بیند Si c’est l’enfer qu’il voit
اگر خدا وجود دارد Si Dieu existe
الجزایر ۵۴-۶۲ Algérie 54-62
الگوهای نقادی Modèles critiques
اما در موردم [امادرموردم] Quant à je [kantaje]
امپراطوریِ نیکی Empire du bien
امپراطوری اخلاق L'Empire de la morale
امروز است همیشه C'est aujourd'hui toujours
امروز شاعران به چه کار می‌آیند؟ À quoi bon encore des poètes?
امکانات یک صندلی Les Commodités d’une banquette
انبرِ هولناکِ ژان مک تاگارات الیس مک تاگارات و دیگر زندگی‌هایِ کم‌ و بیش مختصر L’Abominable Tisonnier de John McTaggart Ellis McTaggart et autres vies plus au moins brèves
انجیرِ سخن، چرا و چگونه Comment une figue de paroles et pourquoi
انجیرها Fugues
انحراف Aberration
اندر تواضعِ دنیا در حضورِ سرگین‌غلتانک De l’humilité du monde chez les bousiers
اندرون Dedans
اندیشه‌های مردگان Pensées des morts
اندیشه‌‌های مولیدو Songes de Mevlido
اندیشه‌هایی زیر ابر Pensées sous les nuages
انسان و حیوان L'Homme et la Bête
انسان‌شناسی Anthropologie
انفجارِ شلنگ L'Explosion de la durite
انواعِ فضاها Espèces d'espaces
انیما موتریکس Anima Motrix
او برادرم بود C’était mon frère
او گفت Dit-il
او مفقود بود Il était disparu
اوت‌بک یا پس‌دنیا Outback ou l'arrière-monde
اوت‌ساید Outside
اورانوس Uranus
اورانیا Ourania
اورلاندوی خشمگین Orlando furioso
اورلو Urlo
اورلیا استاینر Aurélia Steiner
اورمرود Ormerod
اوژیاس و بدنامی‌های دیگر Augias et autres inamies
اوستیناتو  Ostinato
اونیتشا  Onitsha
اونیسوس خشمگین Onysos le Furieux
اوهن Ohne
ایزیو (موزۀ‌ یادبود) Izieu
ایسا Issa
ایلدا Hilda
این زندگیِ ماست Cette vie est la nôtre
این گام و گام‌‌ بعدی‌‌ Ce pas et le suivant
این مبنا Ceci posé
اینان دوستان‌اند به دستِ باد Ce sont amis que vent emporte
اینجا ته دنیاست Juste la fin du monde
اینجا و آنجا Ici et là
این‌قدر نزدیک Si près
آ سیاه، شعر و لغت‌گرایی A noir, poésie et littéralité
آبِ کافه‌ها Eau de café
آبِ گُل‌ها L'Eau des fleurs
آب‌ باریکه‌ها Les Eaux étroites
آبراه Le Canal
آپارتمان بزرگ من Mon grand appartement
آتلیه دو رمان L’Atelier du Roman
آثارِ پس از مرگِ توما پیلاستر L'Œuvre posthume de Thomas Pilaster
آخرِ خوشه‌چینی La Fin des vendanges
آخرالزمان شادمان L’Apocalypse joyeuse
آخرین اخبارِ طاعون Dernières Nouvelles de la peste
آخرین اخبارِ هیئت اعزامی Les Dernières Nouvelles de l’expédition
آخرین ایستگاه قبل از بزرگراه Dernière Station avant l'autoroute
آخرین بُب Définitif bob
آخرین بازماندۀ جنگِ ۱۹۱۴ Le Dernier Survivant de Quatorze
آخرین پادشاهی Dernier royaume
آخرین روزها Derniers Jours
آخرین روزهای بودلر Les Derniers Jours de Baudelaire
آخرین روزهای دنیا Les Derniers Jours du monde
آخرین روزهای کورنت Les Derniers Jours de Corinthe
آخرین عادل Le Dernier des justes
آخرین عشق آقای م. Le Dernier Amour de monsieur M.
آخرین مصری Le Dernier des Egyptiens
آرازشت‌ها Les Mauvestis
آرال: حکایت Aral : récit
آرزوی سکوت Le Vœu de silence
آری Oui
آزادی جاده‌ها La Liberté des rues
آزروئه Aséroé
آزمایش تنهایی Un test de solitude
آزمون آتش Autodafé
آسمان به‌زحمت زمین را لمس می‌کند Le ciel touche à peine la terre
آسمان بی زاویه Le Ciel pas d'angle
آشفتگی Ruptures
آشوب Tumulte
آشیانی برای چه Un nid pour quoi faire
آغاز Début
آغاز و پایانِ برف Début et fin de La neige
آفتاب در اتاقی خالی Soleil dans une pièce vide
آلبوم شوبرتِ من Mon album Schubert
آلبوم یک آماتور L'Album d'un amateur
آلونکِ فرمانده La Case du commandeur
آموزش Formation
آن دو تا Ces deux-là
آن رویِ زمان L'Envers du temps
آن غایب Cet absent-là
آنتیلی‌بودگی Antillanité
آنچه آن‌ها می‌گویند یا هیچ Ce qu’ils disent ou rien
آنچه بی‌نور بود Ce qui fut sans Lumière
آنچه شب از روز می‌گوید Ce que la nuit raconte au jour
آنژلیک یا افسون Angélique ou l'enchantement
آنژلیک، مارکیز فرشته‌ها Angélique, marquise des anges
آن‌سویِ حلقه‌‌ها Au-delà des cercles
آن‌سوی باد و هیچ Par delà vents et rien
آنکه می‌رود Celui qui s'en va
آن‌ها ترسِ شمایند و شما بیمِ آن‌هایید Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte
آهنگ هند India Song
آوار L'Epave
آوازِ گو-گو Le Chant du Dire-Dire
آوازِ مال‌روها Le Chant des pistes
آوازهای حضیض Chants d’en bas
آوای مطرود La Voix excommuniée
آینۀ هرروزه Le Miroir quotidien
بُنِ بزرگ La Grande Beune
بِرگ و بِک Berg et Beck
با داد و بیداد À cor et à cri
با داستان‌های واقعی + ده Histoires vraies + dix
باب اولیپو و شمع سبز De l’Oulipo et de la Chandelle verte
باد Le Vent
بادِ شب Vent du soir
باد، سیاه‌مشق Vent, une étude
باران در رِتِل La Pluie à Rethel
باردو تودول Bardo Thôdol
بارقه‌ای پس از شخم Lueur après labour
بارگیری L'Embarquement
بازتولید گیاهان و حیوانات در دو قسمت مساوی Dans reproduction en deux parties égales des plantes et des animaux
بازرس Le Censeur
بازگشت ابدی Eternel retour
بازگشت از مرخصی Le Retour du permissionnaire
بازگشت به کوستلنیچِ Retour à Kostelnitch
بازگشت قطعی و ادامه‌دار محبوب Retour définitif et durable de l’être aimé
باسِ ممتد Basse continue
باستان‌شناسیِ صفر L’Archéologie du zéro
باشد که بدفکر قی شود Vomi soit qui mal y pense
باغِ وحش Le Jardin d'acclimatation
باغ جزیره Le Jardin dans l'île
باغ گیاه‌شناسی Le Jardin des plantes
باغبانِ آب‌‌پاشی‌شده arroseur arrosé
باغبانِ دوره‌گرد Horticulteur itinérant
باغ‌‌های مخوف Effroyables jardins
باغ‌های مورگانت Les Jardins de Morgante
باغی در آلمان Un jardin en Allemagne
باکرگی Virginité
بامداد سرمنشأها Le Matin des origines
بانوی اشباح Notre-Dame des Ombres
بچه‌عقاب L’Aiglon spectre
بحرانِ آینده La crise de l’avenir
بدرود Adieu
بدکاره‌های حکیم Les Chiennes savantes
بدلِ مگریت La Doublure de Magrite
بدنِ / معلقِ / او Son/corps/flottant
بدنِ خوننده Corps ensaignan
بدن است که می‌ماند Demeure le corps
بدنامان Les Mal fammées
بدونِ اورانگوتان Sans l'orang-outan
بدونِ مرحمتِ مسیح Sans la miséricorde du Christ
بدین‌سان گرگ جوان به‌سمت خون می‌رود Ainsi va le jeune loup au sang
بر تپۀ شنی Sur la Dune
بر صحنه همچون صحن آسمان Sur la scène comme au ciel
برادرش Son frère
برادری Fraternité
برایِ جزیرۀ آینده Pour une île à venir
برای هدیه‌های شما Pour vos cadeaux
بردو بودن یا بردو نبودن Bardo or not Bardo
بردۀ پیر و سگ گله L'Esclave vieil homme et le Molosse
برزگرنامه Les Géorgiques
برگ‌‌هایِ ایپنوس Feuillets d'Hypnos
برلین رقاصِ تو مرگ است Berlin ton danseur est la mort
برهنگی غالب می‌شود La nudité gagne
برهنۀ از بالا رهاشده Nu précipité dans le vide
بریده‌ای از تن Extrait du corps
بریده‌هایی از زندگی افراد Fragments de la vie des gens
بزرگْ خدای جنگل Le Grand Sylvain
بزرگ شده‌ام J’ai grandi
بزرگداشت La Commémoration
بزرگ‌‌نویسنده و متون دیگر Le Grantécrivain & autres textes
بسیار نزدیک Si près
بعد/قبل After/Before
بکنم Baise-moi
بلاغت نظری Rhétorique spéculative
بمِ ممتد Basse continue
بمبِ انسانی La Bombe humaine
بنابراین Donc
بنایِ یادبود Le Monument
بندِ آب La Digue
بندِ ثابت Clause de style
بندرِ داخلی Le Port intérieur
به دو سینه‌ام دست نزن Touche pas à mes deux seins
به دوستی که زندگی‌ام را نجات نداد À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
به سلامتیِ خوش‌‌قدم Pour saluer la bienvenue
به فرزندان شب چه بگویم Que dirai-je aux enfants de la nuit
به فرمانِ کشور Sous la dictée du pays
به کودکی‌های آفتاب Aux enfances du jour
بهار Le Printemps
بهار شعرا Le printemps des Poètes
بهتر از هیچی Plutôt que rien
بهداشت قاتل Hygiène de l'assassin
بهشتِ غولان Au bonheur des ogres
به‌که‌ها béké
بودلر در گذر Baudelaire en passant
بودلر، سالیانِ ژرف Baudelaire, les années profondes
بورهای سرشناس Les Grandes Blondes
بولوارِ ماره‌شو Boulevards des Maréchaux
بومرنگ Boomerang
بوی یاسمن و جنسیت‌های درهم Une odeur de jasmin et de sexes mêlés
بوئیلۀ بیچاره Pauvre Bouilhet
بیابان فیزیک Désert physique
بیباپ Be bop
بی‌تو کلامی نیست Plus rien dire sans toi
بیرون Dehors
بیرونْ شهر است Dehors est la ville
بیرون سفید Extérieur blanc
بیست سال و یک روز Vingt ans et un jour
بی‌سواد، سنگین‌گوش، بدقواره Illettrés, durs d'oreille, malbâtis
بیشه‌های راش Le Bois de hêtres
بیشۀ خفته‌ Bois dormant
بی‌صبری Impatience
بی‌فردایی Point de lendemain
بیکاکوآ Bikako-a
بیلی ذِ کیک Billy-ze-Kick
بیلی کوچیکه Billy le Kid
بیم Angst
بیماریِ گوشت La Maladie de la chair
بیماریِ معنا La Maladie du sens
بیماری ساکس La Maladie de Sachs
بینِ روز و خواب Entre jour et sommeil
بینا‌رسانه‌گی intermedialité
بی‌نظم‌سرا Chaosmos
بئتابئتا Beatabeata
پادشاه توسکاها Le Roi des Aulnes
پادشاهی بی فردا Un roi sans lendemain
پاراوان‌ها Les Paravents
پاریسِ سیاست Paris-la-politique
پاسبانان Vigiles
پاسکال کینیار، صرفاً نام او Pascal Quignard, son nom seul
پاک‌سازی و نابودی؛ استفادۀ سیاسی از نسل‌‌کشی و قتلِ عام Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et
پانتوم Le Pantoum
پاور/پودر Power/Powder
پایانِ‌ تصویر La Fin de l’image
پایانِ مناظر La Fin des paysages
پایان روز: شومان La Tombée du jour : Schumann
پایانه یخچال Terminal frigo
پایین شهر Basse ville
پایین‌‌شهرِ Basse ville
پتیاره‌های دریا Les Mégères de la mer
پدربزرگ مرحوم –وایسا- با یونیفورم بیا Grand-père décédé – stop – viens en uniforme
پدیدۀ آینده Phénomène futur
پرِتکست Prétexte
پر و خالی: دفترنوشت‌های ژاپن Le Vide et le Plein: Carnets du Japon
پرپاندیکولر Perpendiculaire
پرتره‌های یک فانی Portrait d'un éphémère
پرترۀ سر Portrait de tête
پرچانه Le Bavard
پردیس Paradis
پرزهای قاهره Poils de Cairote
پرسه‌زنی در خیابان‌ها Courir les rues
پروازِ کبوترِ مسافر Le Vol du pigeon voyageur
پروتکل پژوهشی Protocole compassionnel
پری تفنگ‌دار La Fée carabine
پس از سالیان دراز Après beaucoup d'années
پس از فروید Après Freud
پس از واقعه Après-coup
پسا-اگزوتیسم در ده درس، درسِ یازدهم Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze
پسر Le Fils
پسرِ پنجم Le Cinquième Fils
پسر نداشته Garçon manqué
پشتِ تپه Derrière la colline
پلت‌فرم plateforme
پلکان شامبُر Les Escaliers de Chambord
پل‌های هوایی Ponts flottants
پلیس‌کش‌ها Tueurs de flics
پلیس‌معترض Contest-Flic
پناهگاه‌-پارانویا Bunker-Parano
پناه‌گاه جو Joes bunker
پهلوی بردگی Flanc de la servitude
پورا ویدا، زندگی و مرگ ویلیام واکر Pura vida. Vie et mort de William Walker
پوست‌اندازی La Mue
پولک‌ها Nielles
پیر سانژ Pierre Senges
پیرامونِ کوششی برای یادآوری، در بابِ نامه‌‌ای از روبر آنتلم Autour d'un effort de mémoire, sur une lettre Antelme
پیرامون هفت تپه Autour des sept collines
پیرزن‌ها Vieilles
پیروزی زمان Le Triomphe du temps
پیست پاتیناژ La Patinoire
پیش-تاریخ Pré-histoire
پیش از تصفیه Inventaire avant liquidation
پیش‌گویی‌های چیلام بالام Prophéties de Chilam Balam
پیکر پادشاه Corps du roi
پیمان حسب‌حال‌نویسی Le Pacte autobiographique
تِله‌راما Télérama
تا امروز عصر À ce soir
تا فاکنر Jusqu’à Faulkner
تابستانِ مرگ‌آور L'Été meurtrier
تابستان زبان مرده L'Été langue morte
تابستانی باقلایی Un été de glycine
تارتارن Tartarin
تاریخ Histoire
تاریخ رونالد، دلقک مک‌دونالدز Histoire de Ronald, le Clown de McDonald's
تاریخ موریس ب. ارگ‌نواز Histoire de Maurice B. organiste
تاریخچه‌ها Chroniques
تاریخ‌های یک تصویر Histoires d'une image
تاکسیِ ارغوانی Taxi mauve
تانگوی باستیل Bastille Tango
تجاوز Viol
تجرید La Désincarnation
تجسم‌ها Prosopées
تجلیل هزارتو L'Exaltation du labyrinthe
تحولاتِ رمان Devenirs du roman
تخته‌های خمیده Les Planches courbes
تخفیف مجازات Remise de peine
تذکر-تحقیقی پیرامون ارتجاع‌گرایانِ نوین Le Rappel à l'ordre : Enquête sur les nouveaux réactionnaires
تراژدی عظیمِ خواب L'Énorme tragédie du rêve
تراموا Le Tramway
ترانس Trans
ترانۀ اوباش Cantique de la racaille
ترانۀ دِ هایت La Comptine des Height
ترجیحات Préférences
ترحم Pitié
ترشیاری L'Ere tertiaire
ترفند‌ها Tricks
تزلزلِ دنیا Le Vacillement du monde
تسلیم‌‌ام J’abandonne
تسویه حساب Liquider
تصویر شبح‌گون L'Image fantôme
تعقیب‌ها Poursuites
تفرقه La Dissidence
تفکرات Pensées
تقاضا La Demande
تقریباً هیچ چیز دربارۀ تقریباً همه چیز Presque rien sur presque tout
تقسیم کلمات Le Partage des mots
تقلیدِ خوشبختی L’imitation du bonheur
تک‌پسر Le fils unique
تک‌تیرانداز Sniper
تکذیبِ کلان La Réfutation majeure
تکساکو Texaco
تک‌گوییِ آدرامِلش Monologue d’Adramélech
تکه‌های آسمان، تقریباً هیچ Morceaux de ciel, presque rien
تکوین رمانِ معاصر Genèses du roman contemporain
تلِ استخوان Que d'os!
تلاطمِ زبان Langage tangage
تلألوهای نمک Éclats de sel
تلویزیون La Télévision
تلویزیون‌‌گردی Zapping
تمامِ یک زندگیِ بربادرفته Toute une vie bien ratée
تمایلِ ثابت Passion fixe
تناقضِ بی‌‌تفاوت Le Paradoxe indifférent
تن‌پروران Pieds Nickelés
تنفس‌ها و ملاقات‌های کوتاه Respirations et brèves rencontres
تنقلات Amuse gueule
تنگۀ برینگ Le Détroit de Bering
تنها چهره Le Seul Visage
تنها حرف زدن Parlant seul
تنهایان Seuls
توبیاسِ مرداب‌ها Tobie des marais
توتم Totem
توصیه‌هایی به رهگذران Recommandations aux promeneurs
توضیحات Explications
تولدِ اشباح Naissance des fantômes
تولدت مبارک Joyeux anniversaire
تولیداتِ کارخانۀ اسلحه و دوچرخۀ سنت‌اتین Manufacture d’armes et de cycles de Saint-Etienne
تونکین-الجزیره Tonkin-Alger
توهماتِ سفارشی Illusions sur mesure
تیم، بن Tim, Ben
تیمارستان‌ها Asiles de fous
تئاترِ Théâtre
تئاتر عملیات‌ها Le Théâtre des opérations
تئاتر معاصر Le Théâtre contemporain
تئاترها Théâtres
تئودور بالمورال Théodore Balmoral
جِبال Djebels
جزئیاتِ ضمیمه Détails apostilles
جستن یک جمله Chercher une phrase
جسد جن‌زده Le Cadavre encerclé
جسمِ تاریک Le Corps obscur
جشنِ عنکبوت Le Festin de l'araignée
جشن تولد Un Anniversaire
جلاد و همسانش Le Bourreau et son double
جلوبندِ ما Notre antéfixe
جنایتِ بوزُن Crime de Buzon
جنایتِ قرنِ بیست و یک Le Crime du XXIe siècle
جنایتِ کینت Crime de Quinette
جنگِ آخر Le der des ders
جنگ آتش La Guerre du feu
جنگ ترانسیلوانی La Guerre de Transylvanie
جنگجویان Les Guerriers
جنگلِ قطعه‌قطعه La Forêt en fragments
جنگلِ منقطع La Forêt interrompue
جنگل‌ها Forêts
جنگل‌‌های شب Les Forêts de la nuit
جن‌‌گیری‌‌های روحانی Exorcismes spirituels
جنونِ گرفتگی Le Frénétique du spasme
جهانِ اردوگاه‌‌ها L'Univers concentrationnaire
جهان، جهان Univers, univers
جهتِ راه Le Sens de la marche
جهنم L'Enfer
جوانکی خشمگین Un jeune homme en colère
جوهر قرمزتر Encre plus rouge
جوهر و رنگ L’Encre et la Couleur
جویدنِ مردگان La Mastication des morts
جیغ ساعت‌شنی Le Cri du sablier
جیک ده‌یه بوندیه Jik Déyé Bondyé
چابک‌سواری باد La Chevauchée du vent
چادرِ سایه‌‌ها Barnum des Ombres
چایی در حرم آرشی احمد Le Thé au harem d'Archi Ahmed
چرا من هیچ‌کدام از کتاب‌هایم را ننوشتم Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres
چروکه Cherokee
چزیباس Xbo
چشمِ خیره به خود L'Œil se scrute
چشمِ روز L’OEil du jour
چشم بند L'œil bande
چشمان سبز Yeux verts
چشم‌زخم Mauvais OEil
چشم‌ها، گلوله‌ها، گلوله‌ها، چشم‌ها Les yeux, les boules, les boules, les yeux
چطور زمین را غیب کنیم؟ Comment faire disparaître la terre?
چکشِ تخریب Le Marteau pique-cœur
چکیده Digest
چه خبر از جنگ Quoi de neuf sur la guerre
چه شد؟ Que s'est-il passe'?
چه کسی از ادبیات می‌ترسد؟ Qui a peur de la littérature
چه یکشنبۀ قشنگی Quel beau dimanche
چه؟ ابدیت؟ Quoi l’éternité ?
چهار سرباز Quatre soldats
چهرۀ بازیگر Portrait du joueur
چهرۀ نویسنده در قالب حیوان خانگی Portrait de l'écrivain en animal domestique
چهرۀ یک ناشناس Portrait d’un inconnu
چوب Le Bâton
چیزی سیاه Quelque chose noir
چیزی سیاه Quelque chose noir
حبس می‌کنیم On ferme
حجاب‌ها Voiles
حد Limite
حرف دنبال می‌کند Lettre suit
حرکت از آخر Mouvement par la fin
حرکت مرگ Le Mouvement de la mort
حرکیِ مریم Le Harki de Meriem
حریقِ بزرگِ لندن Le Grand Incendie de Londres
حزب Parti
حسب‌حال Autobiographie
حسب‌حالِ هیچ‌‌کس Autobiographie de personne
حسب‌حالْ فصل دهم Autobiographie chapitre dix
حسب‌حال‌ پدرم Autobiographie de mon père
حسب‌حال‌نویسی در فرانسه L’Autobiographie en France
حسب‌غولِ آ.ام.۷۵ Autobiogre d’A .M . 75
حصار Clôture
حضور ژوردان Présence de Jordane
حضورهای واقعی Réelles présences
حفاری Fouilles
حفظِ نظم Le Maintien de l'ordre
حقوقِ نگاه Droits de regard
حقیقی La Vraie
حکایاتِ روز La Fable des jours
حکایات داخائو Contes de Dachau
حلقه La Boucle
حوا Eve
حواشیِ روز Les Marges du jour
حوای آینده L'Eve future
حیا و بی‌حیایی La Pudeur ou l’impudeur
حیطۀ عمومی Domaine public
حیوانی که پس من هستم L'Animal que donc je suis
خارِ تمشک سیاه، بشکاف Blesse, ronce noire
خار و پرنده‌اش L'Epine et sa mésange
خارج از دستور Hors-d’œuvre
خارج از محدوده Hors limites
خارش La Démangeaison
خاطراتِ اردوگاه؛ عکس‌‌هایی از اردوگاه‌‌های کار اجباری و کشتارِ دسته‌‌جمعی نازی‌ها؛ 1933-1999 Mémoire des camps. Photographies des camps de concentration nazis, 1933-1999
خاطراتِ دادگاهِ جنایی Souvenirs de la cours d’assises
خاطراتِ درون‌‌بوم Mémoire de l’enclave
خاطراتِ کدر Mémoire du mat
خاطرات روزانه Journal intime
خاطره دوست دارد در تاریکی شکار کند La mémoire aime chasser dans le noir
خاک‌سپاری L’Enterrement
خاکستر روی دستان Cendres sur les mains
خاکستر و صاعقه La Cendre et la Foudre
خانه‌به‌دوشِ بی‌حرکت Le Vagabond immobile
خانۀ صورتی La maison rose
خانۀ مستحکم La Maison forte
خبری نیست RAS
خداحافظ کافکا Adieu Kafka
خدمتکار La Servante
خرابه‌های پاریس Ruines de Paris
خرابه‌های رُم Ruines-de-Rome
خرده‌فروشِ نثر La Petite Marchande de prose
خرماهای موسیو شوتز Les Palmes de Monsieur Schutz
خروج از نسل‌‌کشی Sortir du génocide
خروج و مه L'Exode et la Nuée
خروجی کارخانه Sortie d'usine
خشم بادها L’Ire des vents
خشم بره La Colère de l'agneau
خصوصی Intime
خط La Ligne
خطابه‌ای به جانوران Le Discours aux animaux
خفتگی Dormance
خلاصی‌ناپذیر A ce qui n'enfinit pas
خواهد رفت Elle va partir
خواهرانِ مهتابی Les Soeurs clair de lune
خواهرشوهران Les Belles-sœurs
خواهیم نوشتن و خواهیم خواندن Écriverons et liserons
خوب بود C’était bien
خودنمای شوریده‌حال Matamore ébouriffe
خورشیدِ تک‌افتاده L'Isolé Soleil
خوش‌بختی در سان مینیاتو Le Bonheur à San Miniato
خوفِ بی‌حد Total Khéops
خونِ فرزندانِ آترئوس Le Sang des Atrides
خونِ گرمِ زمین Le Sang chaud de la terre
خون در چشمان Du sang dans les yeux
خون سگی Sang de chien
خویشتن به‌مثابۀ دیگری Soi-même comme un autre
خیابانِ اردنر، خیابانِ لابا Rue Ordener, rue Labat
خیابانِ کاپیتان الشانسکی La Rue du Capitaine Olchanski
خیابانِ کز-نگر La Rue Cases-Nègres
خیابانِ مکر، پلاکِ 12 12, Rue Meckert
خیابانِ ناقوس Rue de la Cloche
خیابان آرشیوها Rue des Archives
خیالاتِ در شهر Chimères d'En-Ville
خیرخواهان Bienveillantes
خیرگی‌ها Éblouissements
خیرین Les Bienveillantes
دُ(ک)س Doc(k)s
دُوم پندت فیلیوس dum pendet filius
دِوو Daewoo
داربست Le Chevron
دارم آلمانی یاد می‌گیرم J'apprends l'allemand
داستانِ عشقی Histoire d'amour
داستانِ فصلی بی‌شایبه Récit d'une simple saison
داستانِ نوین La Nouvelle Fiction
داستانِ یهودی سرگردان Histoire du Juif errant
داستان‌ها Fictions
داستان‌‌هایی از الیس ایسلند Ellis Island
داستانی از آبی Une histoire de bleu
داستانی ناخوانا Une histoire illisible
داغ پدر Marque du père
دامپزشکان Vétérinaires
دانش در تبعید Savoir déporté
داویدسباند Davidsbund
دخترِ چابک‌سواری لو داد La Petite Ecuyère a cafté
دخترِ گریان خیابان‌های پراگ La Pleurante des rues de Prague
دخترانِ خاطره Filles de la mémoire
دخترانِ هوا Les Filles de l'air
در اینجا منزل دارم J'habite ici
در بابِ جویدن مردگان در قبرها De masticationes mortuorum in tumulis
در بابِ هولوکاست Au sujet de Shoah
در باب حرکت و سکون دوو Du mouvement et de l’immobilité de Douve
در بالکن هیروشیما Au balcon d'Hiroshima
در برابر گفتار Devant la parole
در پاتاگونیا En Patagonie
در ثنایِ غیبت Ode à l'absence
در چمن Dans l'herbe
در حاشیه En marge
در حاشیۀ اشک Le Bord des larmes
در حاشیۀ روزها En marge des jours
در حال خواندن در حال نوشتن En lisant en écrivant
در حیات En vie
در خصوص آیندۀ غنی Quant au riche avenir
در دست فرشته Dans la main de l’ange
در دستانِ شیطان Dans la Main du diable
در دکور Dans le décor
در راه Chemin faisant
در ساعاتِ شلوغی Aux heures d’affluence
در ستایشِ کرئولیته Éloge de la créolité
در ستایش شعر Ode à la poésie
در سه نویسنده، Trois auteurs
در شرکت انسان‌ها Dans La compagnie des hommes
در شیب شیروانی Dans la pente du toit
در عوریِ زندگی Dans le nu de la vie
در فریبِ درگاه Dans Le Leurre du seuil
در قطار Dans le train
در گذشته Dans le temps
در لحظه Au jour le jour
در نبودِ ‌نبوغ À défaut de génie
در نور زمستان À la lumière d’hiver
در همان آغوش‌ها Dans ces bras-là
درام زندگی Le Drame de la vie
درختِ روی رودخانه L’Arbre sur la rivière
درختِ یونس L'Arbre de Jonas
درخت فندق Coudrier
درس موسیقی La Leçon de musique
درست رویِ صداهای روز A même les voix du jour
درس‌ها Leçons
درس‌های آرگول Les Leçons d'Argol
درس‌‌هایی از تاریکی Leçons de ténèbres
دروس، مصاحبه‌ها و پرونده‌ها Cours, entretiens et enquêtes
دروغ Mentir
دروغِ حقیقی Mentir vrai
دروغ رمانتیک و حقیقت داستانی Mensonge romantique et vérité romanesque
دریاچۀ نوازش Le Lac de Caresse
دریازدگی Le Mal de mer
دریانورد le marin
دریایی برای نوشیدن La Mer à boire
دریدن‌ها Dévorations
درینگ Dring
دسالین Dessalines
دستِ شب Main de nuit
دست دیگر L'Autre Main
دستمزد La Vacation
دشتِ شاپیتر Le Bois du Chapitre
دفترِ سبزینه Cahier de verdure
دفتر بازگشتی به موطن مادری Cahier d'un retour au pays natal
دفتر خاطرات یک بی‌گناه Journal d'un innocent
دفتر عشق‌ها Cahier de romances
دفترچه‌‌‌‌یادداشت‌ها Carnets de notes
دفترچۀ سبزه‌زار Cahier de verdure
دفترخاطراتِ نگاه Journal du regard
دفترنوشت‌ اورشلیم Carnet de Jérusalem
دفترنوشت جنگل کاج Le Carnet du bois de pins
دفترنوشت‌ها (۱۹۵۲-۱۹۵۶) Carnets (1952-1956)
دفترنوشت‌های پاتموس Carnets de Patmos
دفترنوشت‌های سائورژ Carnets de Saorge
دفترنوشت‌های مسیر بزرگ Carnets du grand chemin
دکورِ سیمان Décor ciment
دلارهای شن‌ها Les Dollars des sables
دلتای آرام Lent Delta
دنی تی‌یینیاک Denis Tillinac
دُن‌‌دُگ Dondog
دنیاهای لِویس La Pluralité des mondes de Lewis
دنیای آخر Dernier monde
دنیای در حینِ اینکه Le Monde tandis que
دنیایی شبیه به دنیا Un monde qui ressemble au monde
دنیایی منثور Un monde en prose
دهِ من به وقتِ آلمان‌‌ Mon village à l'heure allemande
ده چهرۀ عکاسی‌شدۀ کریستیان بولتانسکی Dix portraits photographiques de Christian Boltanski
دهکدۀ کتاب Village du livre
دوازده نامۀ عاشقانه به سربازِ ناشناس Douze Lettres d’amour au soldat inconnu
دور از اودیل Loin d'Odile
دور از آن‌ها Loin d’eux
دوران جوانی در یک شهر نرماندی Jeunesse dans une ville normande
دورانی دیگری از نوشتار Une autre époque de L'écriture
دوربین عکاسی l’Appareil-photo
دوره‌گری‌ها Colportages
دوزخ‌های شگفت‌انگیز Enfers fabuleux
دوزخیان Diaboliques
دوستانِ مخفی Les Amis secrets
دوستم پیرو Mon ami Pierrot
دولبه Échancré
دولت‌های موقت Les Etats provisoires
دیالکتیکِ منفی Dialectique négative
دیباچه Prologue
دیدِ بلند Longue vue
دیرگاه Longtemps
دیرگاه Longtemps
دیروز هیچ عکسی نگرفتم Hier je n’ai pris aucune photographie
دیگر به دنبالِ دلم نگردید Ne cherchez plus mon cœur
دیگو و فریدا Diego et Frida
دیو و دلبر La Bête et la Belle
دیوار اقیانوسِ آرام Le Mur du Pacifique
دیوار شیشه‌ای La Verrière
ذرات بنیادی Les Particules élémentaires
رَمبو در حبشه Rimbaud en Abyssinie
رَمبوی پسر Rimbaud le fils
رُتیل Mygale
رُزی کارپ Rosie Carpe
ر.س/ز. شبح سرزده R .S/Z. impromptu spectre
راز Un secret
راز اسبِ شاخ‌دار Secret de la Licorne
راز خانوادگی Le Secret de famille
راستانبرگ Rastenberg
راسوهای آتروپوس Les Mouflettes d'Atropos
راگا Raga
راه برای یک نفر La rue pour un seul
راه دبستانی‌‌ها Le Chemin des écoliers
راهبانِ بزرگ Abbés
راهرو Le Couloir
راه‌‌های آزادی Les Chemins de la liberté
راول Ravel
رخداد L’Événement
رز ملی رز Rose Mélie Rose
رژین ونتراتر Régine Waintrater
رساله‌ای کوچک در باب فضایل بزرگ Petit traité des grandes vertus
رسالۀ بومِ روغنی Traité de la toile cirée
رسمِ معمول L’Ordre des choses
رفیق شیش پلیس Ami-ami flic
رقص سویایی La Sévillane
رقیب L'Adversaire
رم یا گنبد دوار Rome ou le firmament
رمانِ خانوادگی En famille
رمانِ نگاه Roman du regard
رمانْ پرومته Le Roman Prométhée
رمان پاورقی Feuilleton
رمان خشمگین Roman furieux
رمان روزانۀ زندگی‌نامه‌های 3 Roman journalier Biographies III
رمان سِ‌‌وِ CV roman
رمان شهریار Roman roi
رمان مسروقه Roman volé
رمان یک بازیگر Le Roman d'un acteur
رمانسک‌ها Romanesques
رمانی روسی Un roman russe
رو به استودان Vue sur l'ossuaire
روابط میان‌قاره‌ای با کولاژهای نویسنده Relations intercontinentales avec des collages de l’auteur
رواندا ۱۹۹۴ Rwanda 1994
روایت موزون Narration d'équilibre 
روبانی بر گردن المپیا Ruban au cou d'Olympia
روبرتو زوکو Roberto Zucco
روپوش فورتونی Le manteau de Fortuny
روحِ بدی L'Âme du mal
رود اردن Jourdain
رودهای تبعید Rivières d'exil
روز احساساتی Sentimentale journée
روزگارِ جنگِ خاکریزها بود C’était la guerre des tranchées
روزنگارِ برف Chronique de la neige
روزنگاشت‌های کاتونیک Chroniques catoniques
روزنوشتِ ۱۹۲۲-۱۹۸۹ Journal 1922-1989 
روزنوشتِ ایدزِ Corps à corps: journal du sida
روزنوشتِ آنتیگون Journal d'Antigone
روزنوشتِ جزایرِ اران و جاهای دیگر Journal d'Aran et autres lieux
روزنوشتِ سفری به فرانسه Journal d'un voyage en France
روزنوشت بیرونی Journal du dehors
روزنوشت بی‌فایده Journal inutile
روزنوشت چپکی Journal de Travers
روزنوشت چین Journal de Chine
روزنوشت خاطرات Journal de la mémoire
روزنوشت رومی (۱۹۸۵-۱۹۸۶) Journal romain (1985-1986)
روزنوشت عمومی Journal extime
روزنوشت یک گوساله Journal d'un veau
روزهای خشم Jours de colère
روزهای شکننده Les Jours fragiles
روزهای مرگِ ما Les Jours de notre mort
روزی روزگاری ژان کی‌رول Il était une fois Jean Cayrol
روشِ میلا La Méthode Mila
روش سلبی Via negativa
روشنایی طبیعی La Lumière naturelle
روگون‌ماکار Rougon-Macquart
رولان خشمگین Roland furieux
رومئو و ژولیت Roméo et Juliette
روو دِ دو موند Le Revue des deux Mondes
روی شمالیِ ژولیو La Face nord de Juliau
روی شمالیِ ژولیو، دو La Face nord de Juliau, deux
روی شمالیِ ژولیو، سه، چهار la Face nord de Juliau, trois, quatre
رویکرد‌ها Approches
رؤیاپردازِ ستارگان Le Rêveur d’étoiles
رؤیاپردازی‌های زن وحشی، صحنه‌های بدوی Rêveries de la femme sauvage. Scènes primitives
رؤیای ماری Le Rêve de Marie
رؤیای مکزیکی Le Rêve mexicain
ریاضی Mathématique
ریخت‌گری Fondrie
ریشه‌های درد Les Racines du mal
ریمل Rimmel
رئیسِ عرق Régisseur du rhum
زاغ است C’est corbeau
زبانِ آنا La Langue d'Anna
زخم و چاقو La Plaie et le Couteau
زمانِ گیلاس‌‌ها Le Temps des cerises
زمانْ ماشین Temps machine
زمان خدایان Le Temps des dieux
زنِ کامل La Femme parfaite
زنِ گسترانیده به متن Femme couchée par écrit
زنِ گمشده L’Égarée
زن حرمسرا L'Odalisque
زن خریدار La cliente
زن در برف La Femme dans la neige
زن یخ‌زده La Femme gelée
زنان Femmes
زنان مجنون فرانسوی Folies françaises
زنبق طلایی Le Lys d'or
زندان Prison
زندگان و مردگان Les Vivants et les Morts
زندگی Vie
زندگیِ پیش رو La vie devant soi
زندگیِ دوره‌گرد La Vie errante
زندگیِ موعود La Vie promise
زندگی انسان‌های فرومایه Vie des hommes infâmes
زندگی پلِ تبی Vie de Paul de Thèbes
زندگی جنسی کاترین م La Vie sexuelle de Catherine
زندگی دوازده سزار Vie des douze César
زندگی ژوزف رولن Vie de Joseph Roulin
زندگی قدیس آنتوان Vie de saint Antoine
زندگی مادرم La Vie de ma mère
زندگی مشترک La Vie commune
زندگی‌ من در میان سایه‌ها Ma vie parmi les ombres
زندگی میریام ث Vie de Myriam C
زندگی و آثارِ خدا Dieu, sa vie son oeuvre
زندگی و دیگر هیچِ La Vie et rien d’autre
زندگی و مرگ امیل اَژار Vie et mort d'Émile Ajar
زندگی‌‌اش اثرش Sa vie son œuvre
زندگی‌‌نامه‌‌های خیالی Biographie fictive
زندگی‌های پیشین Vies antérieures
زندگی‌های خیالی Vies imaginaires
زندگی‌های مختصر Vies brèves
زنده باد سوسیال Vive la Sociale !
زنده باد مردگان Hourrah les morts 
زن‌ها Femmes
زنی که به هیزم تبدیل شد La Femme changée en bûche
زنی کوچک Une petite femme
زورق‌بانِ لوار Le Passeur de Loire
زیبای فونتنه La Belle de Fontenay
زیبایی بی‌رحم، از خود دفاع کن! Défends-toi, Beauté violente!
زیرِ توزۀ سنگ‌ها Sous l’écorce des pierres
ژان‌ایو ساندره Jean-Yves Cendrey
ژان‌لوک بنوزیگلیو Jean-Luc Benoziglio
ژاوا Java
ژر Gers
ژرار گاواری Gérard Gavarry
ژرژت Georgette
ژولین لوترووۀ دوره‌گرد Julien Letrouvé
ژیانفرانکو روبینو Gianfranco Rubino
ژیروسکوپ Gyroscope
ژیونو، تکۀ کوچکِ دیوارِ آبی Giono, le petit pan de mur bleu
سَر‌به‌دستان Céphalophores
سِفر آخرین حرکات Biblique des derniers gestes
سِگو Ségou
ساحلِ آزادیِ Plage de la Libération
ساد برضد وجودِ اعلی Sade contre l’être suprême
ساد، فوریه، لویولا Sade, Fourier, Loyola
ساده‌، شامخ و پادزهرهای دیگر Simples, magistraux et autres antidotes
ساده‌ترین دستگاه Le plus simple appareil
ساده‌سازیِ غنایی Simplification lyrique
ساراکو بو Sarako Bô
سارتوریوس Sartorius
ساریناگارا Sarinagara
ساریناگارای Sarinagara
سازمان L'Organisation
ساکن یک حرکت است L'immobile est un geste
سال بیداری L’Année de l'éveil
سالنِ ورتامبرگ Le Salon du Wurtemberg
سالنیک Salonique
سایه‌های سرگردان Les Ombres errantes
سایۀ بدل L'Ombre du double
سبیل La Moustache
ستایش L’Adoration
ستایش آشپزی شهرستانی Éloge pour une cuisine de province
ستون حوادث Fait divers
سخنان سربازان، نامه‌‌ها و یادداشت‌‌های خط مقدم ۱۹۱۴-۱۹۱۸ Paroles de poilus, lettres et carnets du front
سخنرانی‌ها Interventions
سراب‌ها و تنهایی‌ها Mirages et solitudes
سرانجام À la fin
سرباز وارلو Varlot soldat
سربچۀ شابا Le Gone du Chaâba
سرتاسر شب Toute la nuit
سرژ بروسولو Serge Brussolo
سرسام Étourdissements
سرکشانه Obstinante
سرگَردان‌ها Les Égarés
سرگردانی Errance
سرماریزه Le Grésil
سرمنشأ انسان L'Origine de l’homme
سرمنشأجهان L’Origine du monde
سرنوشتی چنین سنگین Un si lourd destin
سرنویسه‌ها Lettrines
سرود رولان La Chanson de Roland
سروده‌های شبانی églogues
سروصدایِ زبان‌ها Bruit de langues
سروها در ایتالیا جان می‌‌دهند Les cyprès meurent en Italie
سفرِ بزرگ Le Grand Voyage
سفر به رودریگز Voyage à Rodrigues
سفر به ریکیاویک Voyage à Reykjavik
سفرنوشته‌ها écrits de voyages
سفری معمولی Un voyage ordinaire
سقوط La Tombée
سقوط ازمنه La Chute des temps
سکوت غیر ممکن است Se taire est impossible
سگ‌های سیاهِ نثر Les Chiens noirs de la prose
سلب مالکیت La Dépossession
سن مردانگی L’Age d’hommes
‌سن‌تورپس – زنی آمریکایی Saint-Tropez - Une Américaine
سندروم گرامشی Le Syndrome de Gramsci
سنگ‌تراشِ کوچکِ مهربان Vaillant petit tailleur
سه نویسنده Trois Auteurs
سهم آتش La Part du feu
سوءتفاهمات Les Malentendus
سواره‌‌نظام آبی‌‌پوش Le Hussard bleu
سوپ آماده Kub Or
سوتی واگنِ تخت‌دار La Maldonne des sleepings
سوزان و لوئیز Suzanne et Louise
سوژۀ مونوتایپ Le Sujet monotype
سوگواری تاریکی‌ها Lamentation des Ténèbres
سولانژِ من، چگونه آشفتگی‌ام را برایت بنویسم Ma Solange, comment t'écrire mon désastre
سولئا Solea
سؤال La Question
سیاه‌زنگی و دریاسالار Le Nègre et l'Amiral
سیرکا circa
سیریِکسِ نویسنده L'Écrivain Sirieix
سی‌ساید Seaside
سیک Sic
سیلسی Silsie
سینمای بابا Cinéma de papa
سینمای خانواده‌ها Le Cinéma des familles
شاخه‌ساران Feuillées
شادکامی La Joie
شاعر، خُلق و مرزها Poète, mœurs et confins
شاه کوفه‌توئا le Roi Cophétua
شاهدان Témoins
شاهزادۀ آبنبات‌ها Prince des berlingots
شاه‌‌کش Un Régicide
شب La Nuit
شبِ الجزایر La Nuit Algérie
شبِ گربه‌های چکمه‌پوش La Nuit des Chats bottés
شبِ مُشک Nuit d’Ambre
شب جنسی La Nuit sexuelle
شب و روز Écrire, jour et nuit
شب و سکوت La Nuit et le Silence
شب‌‌بیداری در بالکیر Nuit blanche en Balkhyrie
شب‌خوش Bonnes soirées
شب‌های وحشی Les Nuits fauves
شبی در باشگاه Un soir au club
شتاب La Course
شرایط نوری Conditions de lumière
شرحه‌شرحه‌ Lambeaux
شرط بی‌پایانی La Condition d'infini
شرم La Honte
شش آدم غیرعادی Six excentriques
شش تک‌نوازی Six solos
‌شش‌تکه Six-pack
شعر Poésie
شعر امروز برای چه À quoi bon la poésie aujourd'hui ?
شعر بسان عشق La Poésie comme l'amour
شعر به کجا می‌رود Où va la poésie?
شعر تنها نیست La poésie n'est pas seule
شعر و غیره: گردگیری Poésie, etcetera : ménage
شکستِ پاوزه L’Échec de Pavese
شکل یک شهر La Forme d'une ville
شگرد بزهای کوهی La stratégie des antilopes
شگرکشی فرانسه (روزنوشت ۱۹۹۴) La Campagne de France (Journal 1994)
شگفتی و تاریک La Merveille et l’Obscur
شلغم، لباس زیر، عدسیِ مقعرالطرفین Navet, linge, œil-de-vieux
شمایل‌شکن L’Iconoclaste
شمایلی که اندکی می‌لرزند Figures qui bougent un peu
شمشیرها Les Épés
شن Cheyne
شن Sable
شهرآشوب Fatale
شهرستان ابدی La Province éternelle
شوالیه‌های توش Chevalier des Touches
شوالیه‌های وجهِ شرطی Les Chevaliers du subjonctif
شورِ مارتن فیسل‌برانت La Passion de Martin Fissel-Brandt
شورش فرشتگان La Révolte des anges
شورمو Chourmo
شیءِ قرن L'Objet du siècle
شیاطین Les Démons
شیطانِ جغجغه‌‌به‌‌دست Le Démon à la crécelle
شیوۀ تاریکی Manière de sombre
شیوۀ یک رمان Façon d'un roman
صحنه‌آرایی La Mise en scène
صد و بیست روز منهای یک Cent vingt journées moins une
صدای پست A voix basse
صدای سفیدیِ واحد Son blanc du un
صدقه Charité
صعود به خطِ مقدمِ La Montée en première ligne
صورت‌‌بندی Figurations
صورت‌جلسه‌ Procès-verbal
ضد سنت بوو Contre Sainte-Beuve
ضربه‌ها Les Coups
ضربۀ سهمگینِ اشباح La Grande Drive des esprits
طبقۀ برف La Classe de neige
طبل‌ها روی موج‌شکن Tambours sur la digue
طرحِ ناتمامِ مدرنیته La modernité, un projet inachevé
طرحی برای تحلیلِ خود Esquisse pour une auto-analyse
طعمِ اشیاء Le Goût des choses
طعمِ زنانِ زشت Le Goût des femmes laides
طعمِ سایه Le Goût de l'ombre
طعم اشیا Le Goût des choses
طلاجویان Orpailleurs
طلسم‌شده L'Ensorcelée
ظَهر عکس‌ها Au verso des images
ظاهر هواگیر Une apparence de soupirail
ظاهر یا مهاجرتِ قزل‌آلاها Le Dehors ou la migration des truites
ظلمات بر زمین سرد Ténèbres en terre froide
ظهور Affleurements
عاشقان هتلِ شهر Les Amoureux de l'Hôtel de Ville
عاطل Le Rôdeur
عاملِ مهلک Le Facteur fatal
عبور از آفریقا Traversée de l'Afrique
عدن Aden
عدن، عدن، عدن Eden, Eden, Eden
عزیمت به‌مقصد عطارد L’Embarquement pour Mercure
عزیمت ملکۀ صبا L’Embarquement de la Reine de Saba
عزیمت و دیگر مکان‌ها Partance et autres lieux
عشقِ کبیر Grand amour
عشقِ گدا L’Amour mendiant
عشقِ نام. جستاری در شعر غنایی و غزل عاشقانه L'Amour dunom. Essaisurle lyrisme etla lyrique amoureuse
عشق آخر Dernier Amour
عشق در دیژون تأخیر دارد L’Amour tarde à Dijon
عشق در یک نگاه Coup de foudre
عشق رونده L'Amour pèlerin
عشق سه خواهر پیال L’Amour des trois sœurs Piale
عشق مقدس Saint Amour
عشقی به خویش Un amour de soi
عصرِ آواره‌‌ها Temps des déracinés
عصرِ رُزگونه L’Âge de rose
عصرِ شاهد L’ère du témoin
عصرانه Le Souper
عطرها. نام او بل­امی Parfums. Son nom de Bel-Ami
عقرب‌ماهی Poisson-scorpion
عقلِ شاعرانه La Raison poétique
عقوبتِ سگ‌‌ها Calvaire des chiens
عقیده Credo
عکاسی بدون دوربین La Photographie sans appareil
عکاسی در صد عکس La photographie en cent photographies
عکاسی‌ها Photographies
عکس، گریزناپذیر La Photo, inéluctablement
عکس‌‌زیست‌نگارنه Manifeste photobiographique
عکس‌گویی Photolalies
عکس‌ها Photographies
علف L’Herbe
علفِ شبانگاهی l'herbe du soir
علفِ کناره‌ها L’Herbe des talus
عید مقدسان La Toussaint
غرب Ouest
غرفۀ سایه‌ها Barnum des Ombres
غرق Naufrage
غروب فرهنگ فرانسه؟ Le Crépuscule de la culture française ?
غروب نقاب‌ها Le Crépuscule des masques
غسال‌خانۀ لبریز Morgue pleine
غوغا Remue-ménage
غولِ نیمه‌کاره Le Géant inachevé
غیبت‌های کاپیتان کوک Les Absences du capitaine Cook
غیرمطرقبه L'Inattendu
غیرمنتظره L'Imprévu
فِدْر Phèdre
فادو، با برف‌ها و شبح‌ها Fado, avec flocons et fantômes
فاصله Ecart
فانی‌های صرف Simples mortels
فتحِ دشوارِ آرامش Difficile conquête du calme
فراز غزه Nuit d'orage sur Gaza
فراگیریِ رمان L’Apprentissage du roman
فرانسوی‌‌مآب Francisée
فرانسۀ فراری La France fugitive
فرانسۀ نغز France la doulce
فرد L'Impair
فردا می‌میرم Demain je meurs
فرداهای خوشی Lendemains de fête
فرداهایی فریبا Lendemains enchanteurs
فردیر، روانپزشک آنتونن آرتو Ferdière, psychiatre d ’Antonin Artaud
فرزندان Progénitures
فرزندانِ آترئوس‌ Les Atrides
فرزندانِ میهن Enfants de la Patrie
فرسایشِ درونی L’Erosion intérieure
فرشته‌‌های نابالغ Des anges mineurs
فرماندۀ تاس‌ها Le Gouverneur des dés
فرماندۀ شکر Commandeur du sucre
فرهنگ دانشنامه‌‌ای تئاتر Dictionnaire encyclopédique du théâtre
فریاد مغز Le Cri cerveau
فریادی بی‌‌صدا Un cri sans voix
فشرده‌های عشقی Brèves d'amour
فضاهای گمشده Espaces perdus
فقرات Vertébral
فهرستِ اشیای نایاب Catalogue d'objets introuvables
فهرست‌ها Inventaires
فیلیپ رامی Philippe Rahmy
قانون بازی La règle du jeu
قتل در جزیرۀ ملوانانِ وفادار Meurtre sur l'île des marins fidèles
قتل‌های دوگانۀ خیابانِ سردخانه Double Assassinat de la rue Morgue
قتل‌های یادگاری Meurtres pour mémoire
قحطیِ رحمت Le Désert de la grâce
قدم به قدم تا آخرین قدم Pas à pas jusqu'au dernier
قرنطینه La Quarantaine
قصابِ اورلوس‌‌ها Le Boucher des Hurlus
قصه‌های لرزان Récits tremblants
قضات Les Juges
قضاوت نکنید Ne jugez pas
قضیۀ اسپیتالیه Le Théorème d’Espitallier
قضیۀ رواتله Le Théorème de Roitelet
قطع ارتباط Déconnection
قطع رابطه Déconnection
قطعات، کودکی ۱۹۳۹-۱۹۴۵ Fragments, une enfance 1939-1945
قطعه‌‌هایی از زندگی مردم Fragments de la vie des gens
قلب گرفتۀ من Mon Cœur à l'étroit
قلعۀ سِن Le Château de Cène
قلمروِ آنا Le Domaine d’Ana
قواعد هنر Les Règles de l’art
قوچ‌ Béliers
کَرۀ مرغوب Au bon beurre
کُد یام Kod Yamm
کِه ولتر Quai Voltaire
ک.۳۱۰ K.310
ک۶۲۲ K622
کاتاستروف Qatastrophe
کاترین Cathrine
کار عمودی و سفید Travail vertical et blanc
کاراگاه Sleuth
کاراواجو، نقاش Caravage, peintre
کارآگاهی در طنجه Un privé à Tanger
کارتِ کم‌رنگ Carton blême
کارگاهِ آن مرتع La Fabrique du pré
کارگاهِ رمان L’Atelier du roman
کارگاهِ رؤیاهای بی‌سرانجام L'Atelier des rêves perdus
کارگاه پرنده L'Atelier volant
کارگاهی در طنجه: پرچینِ من Privé à Tanger : Ma haie
کازانوای دوست‌داشتنی Casanova l’admirable
کاسپار فریدریش اشتراسه Caspar Friedrich Strasse
کامبوژا Kambuja
کایه دو لاکنزن Les Cahiers de la Quinzaine
کپلیه Kpélié
کتاب Le Livre
کتابِ جنگ Dans la guerre
کتابِ خشونت‌ها Violences
کتابِ دوست صمیمی L’Amie intime
کتابِ شب‌ها Livre des Nuits
کتابِ مخصوصِ کودکان Le Livre pour enfants
کتاب آژیرِ قرمزِ La Sirène rouge
کتاب توبیاس Livre de Tobie
کتاب رابطۀ جنسی و هراس Le Sexe et l’E ffroi
کتاب سفر به منطقۀ سون le Voyage dans les Cévennes
کتاب شب‌ها Le Livre des nuits
کتاب گمرکِ دریا La Douane de mer
کتاب مصائب Le Livre des malédictions
کتاب ناکام Le Livre brisé
کتابخانۀ تریسته La Bibliothèque de Trieste
کتابخانۀ واربورگ La Bibliothèque de Warburg
کتاب‌خوانِ زن La Lectrice
کتابی سفید Un livre blanc
کتابی که تو نخواهی نوشت Le livre que tu n écriras pas
کجا
کرانۀ راست، کرانۀ چپ Rive droite, rive gauche
کریستف اویسمان Christophe Huysman
کسی در اتاق شروع به حرف زدن می‌کند Quelqu'un commence à parler dans une chambre
کشور دوردست Le Pays lointain
کفش Chaussure
کفن‌ها Suaires
کلارا استرن Clara Stem
کلاسِ درس Entre les murs
کلاس مرده La Classe morte
کلک‌ها Chausse trappes
کلمانس پیکو Clémence Picot
کلنل ده زواو Le Colonel des zouaves
کله Le Bourrichon
کله‌خورها Céphalophores
کمال قاطعِ جرم L’Absolue Perfection du crime
کمبود هیچ کمبودی ندارد Rien ne manque au manque
کمد‌های خالی Les Armoires vides
کمدی شکست‌خوردگان La Commedia des ratés
کمین‌گاه Affûts
کناری‌ها Ceux d'à côté
کندوکاوها Fouilles
کندی استوری Candy story
کنزن لیترر La Quinzaine Littéraire
کنسولِ ایسلند Le Consul d'Islande
کنفرانث برای درس‌نخانده‌ها Konférans pour lé zilétré
کنگرۀ شبح‌شناسی Le Congrès de fantomologie
که از آن می‌جنبد Dont bouge
که ولتر Quai Voltaire
که ووآ؟ Ké voï?
کهن، فراری Futur, ancien, fugitif
‌کهن‌سیرک Le Paléo-circus
کوارتت Quartett
کوتولۀ غول‌پیکر Nain géant
کوتیدین دو پاری Quotidien de Paris
کوچۀ پادشاه L'Allée du roi
کودک L’Enfant
کودک ابدی L’Enfant éternel
کودک در منظرۀ ویران L’Enfant au paysage dévasté
کودک عروس‌دریایی L’Enfant méduse
کودکیِ کرئولی Une enfance créole
کوربه، افراط Courbet, l’outrance
کوریه دو لوئست Courrier de l'Ouest
کیفک Le Portefeuil
کینگ King
کیونی Cuny
گُردان ارواح La Compagnie des spectres
گُلسنگ‌ها، گُلسنگ‌ها Lichens, Lichens
گِل Boue
گابریل اُ Gabriel O
گالیور Gulliver
گامِ آهستۀ عشق Le Pas si lent de l'amour
گامی بزرگ به سوی خدای مهربان Un grand pas vers le bon Dieu
گامی به ماوراء Le Pas au-delà
گاه‌شمارِ ژاپنی Chronique japonaise
گاه‌شمارِ هفت عقوبت Chronique des sept misères
گذرِ آن گریزپا Passage de la fuyante
گذر الیزابت‌ویل Aller aux Elisabethville
گذر درختانِ آلو Aller aux mirabelles
گذشته را پاک کنیم Du Passé faisons table rase
گراف بزرگ Le Grand Graphe
گرامر ترانه‌ای لطیف است La grammaire est une chanson douce
گردباد Cyclone
گرده‌افشانی La Semaison
گرفتار در دام Pris au piège
گرگ‌ها به کجا می‌روند؟ Les loups vont où ?
گروکَلَن Gros-Câlin
گزارشِ برودک Le Rapport de Brodeck
گزارشِ روزانه Main courante
گسترش محدودۀ نبرد Extension du domaine de la lutte
گسست‌ها Perturbations
‌گشت‌وگذار Promenade
گفتگوهایی در باب شعر Entretiens sur la poésie
گفتمان آنتیلی Le Discours antillais
گفته‌‌های خارجی Paroles d'étranger
گفته‌های یک ابله Les Dits d'un idiot
گلچینِ درسفر Anthologie nomade
گلن گولد، پیانوی سولو Glenri Gould, piano solo
گل‌‌هایِ سرخِ وردن Les roses de Verdun
گم شدن Se perdre
گناه نوشتن Le Péché d’écriture
گندم‌‌هایِ آبی Blés bleus
گور Tombeau
گورِ داستان Tombeau de la fiction
گور چینی Tombeau chinois
گورستانِ آمریکایی Le Cimetière américain
گورنوشته‌ای برای بودلر Tombeau de Baudelaire
گورنوشته‌ای برای تراکل Tombeau de Trakl
گورنوشته‌ای‌ برای هولدرلین “Dem folgt deutscher gesang” : Tombeau de Hölderlin
گورنوشتۀ آخناتون Tombeau d’Akhnaton
گوری برای پانصد هزار سرباز Tombeau pour cinq cent mille soldats
گوشتِ فلفلی Chair Piment
گوشتِ نگاه La Chair du regard
گوشت انسان La Chair de l’homme
گوشت پرنده La Chair de l’oiseau
گوش‌قرمز Oreille rouge
گوشه‌نشینِ پواتیه La Séquestrée de Poitiers
گی‌ویک Guillevic
لِزانروکوبتیبل Les Inrochuptibles
لِمان Léman
لا La
لازار در جمعِ ما Lazare parmi nous
لانگست Langst
لبه‌ها، پله‌ها و مرزها Lisières, marches et confins
لذت آرشیو Le goût de l’archive
لطافت La Douceur
لگراند روو La Grande Revue
لمس نکردن، آب نشدن Ne pas toucher, ne pas fondre
لنز Lenz
لهجه، زبانی شبح‌گون L’Accent une langue fantôme
لو پوان Le Point
لو ساپرلو Le Saperleau
لو شاگا Le Shaga
لو فیگارو Le Figaro
لو مرکور دو فرانس Le Mercure de France
لو موند Le Monde
لو نوول اُبسرواتور Le Nouvel Observateur
لوازم آرایشیِ دشمن Cosmétique de l'ennemi
لوتسیا Lutétia
لوح‌های چوبیِ آپرونِنیا آویسیا Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia
لوزر Lozère
لوماتریکول دزانژ Le Matricule des anges
لوو پاک‌سرشت Lauve le pur
لویی کاپه، ادامه و پایان Louis Capet, suite et fin
لوئیز نفیس Exquise Louise
لیبراسیون Libération
لیر Lire
لیزبت کاملاً داغون شده Lisbeth complètement pétée
لیسبون آخرین حاشیه Lisbonne dernière marge
لیورپول، مدّ کامل Liverpool, marée haute
لئون زاک یا غریزۀ آسمان Léon Zack ou l’instinct de ciel
لئون ورت Léon Werth
مُز، فراموشی Meuse l’oubli
مِدئا Médée
ما On
ما آخرین نفرها نیستیم Nous ne sommes pas les derniers
ما بودیم C’était nous
ما سه تا Nous trois
ما کمتر از همگان، پسرانِ ارشدِ هیچ‌کس Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne
ما هرگز ووکاوَر را نخواهیم دید Nous ne verrons jamais Vukovar
ماجرا L'Aventure
ماجراهای بورو، عکاس‌خبرنگار Les Aventures de Boro, reporter-photographe
ماجرایِ معذب L'Equipée malaise
ماجرای ان‌گوسترو L'Affaire N'Gustro
ماجرای رودورو L'Affaire Redureau
مادام اَرنول Madame Arnoul
مادام با Madame Bâ
مادران Mères
مادری Maternité
مادمازل الس Mademoiselle Else
ماده-واژه La Matière-émotion
مادۀ بی‌نهایت Matière d'infini
مادۀ نَفَس Matière du souffle
مارَن عزیز Marin mon cœur
مارتن، این تابستان Martin, cet été
ماری‌کلر بانکار Marie-Claire Bancquart
مارینوس و مارینا Marinus et Marina
مازاد کارخانه L’excès l’usine
ماسه Sable
ماشه‌صورتی Rose-déclic
ماشین La Machine
مالمور Malmore
مامان‌بزرگ دودول Grand-mère Quéquette
مانتوی سیاه Le Manteau noir
مانیفستِ شعرِ زیسته‌شده Manifeste de la poésie vécue
ماهی‌ای که رؤیا می‌بیند Le poisson qui rêve
مائاگونی Mahagony
مبالغه بلاغه و مرثیه‌های دیگر Outrance utterance et autres élégies
متحرک Mobile
متقلب Le Tricheur
مثانه، فانوس، و دیگر حیواناتِ شاخ‌دار Vessies, lanternes, autres bêtes cornues
مثل یک رمان Comme un roman
مجلۀ دیگراف Digraphe
مجموعه‌دارِ مجموعه‌ها Le Collectionneur de collections
محبانِ ناشی Chanson des mal aimants
محفظۀ مالیخولیا Le Boîtier de mélancolie
محله‌های زمستان Les Quartiers d'hiver
محلۀ محکوم Quartier condamné
محلۀ مورن‌پیشووَن Morne-Pichevin
محو شدنِ آینده L’Effacement de l’avenir
محو شدن شب‌تاب‌ها La Disparition des Lucioles
مدادی Au crayon
مدرن‌ها Les Modernes
مدیحه‌ای برای هارت کرین L’Élancement, Éloge de Hart Crane
مدینة المراکش Marrakch Medine
مراوه Méroé
مرثیه‌‌ای برای سربرنیتسا Requiem pour Srebrenica
مرثیه‌ای برای یک آوانگارد Requiem pour une avant-garde
مرثیه‌گانِ Élégiades
مرثیه‌‌های درس‌ها Les lamentations des Leçons
مرثیۀ مرگِ وحشیانه Elégie de la mort violent
مردِ جوانِ سبز Jeune homme vert
مردِ دایره‌های آبی L’Homme aux cercles bleus
مرد مترجمِ بسیار جوان می‌گوید بله Oui dit le très jeune homme
مردانِ قدرتمند Les Hommes forts
مردان ساقط Les Hommes dégringolés
مردان نامی Des homes illustres
مردان نامیِ شهر رُم De viris illustribus urbis Romae
مردگان برپا Debout les morts
مردگان خوش‌بویند Les morts sentent bon
مردگان هیچ نمی‌دانند Les motes ne savent rien
مردن در سی سالگی Mourir à trente ans
مرده‌ای تر و تازه Un mort tout neuf
مرده‌شور L'Embaumeur
مردی با پاشنه‌های طوفانی L'Homme aux semelles de vent
مردی به زنی نگاه می‌کند Un homme regarde une femme
مردی که خواب بود L'Homme qui dort
مردی وحشی در آسیا Un Barbare en Asie
مردۀ موردِ نیاز Le mort qu’il faut
مرکز فرانسه Le Centre de la France
مرگِ یک ساتراپِ سرخ Mort d'un satrape rouge
مرگ از راهِ دور La Mort à distance
مرگ برون La Mort de Brune
مرگ در دورِ اول Mort au premier tour
مرگ کسی Mort de quelqu’un
مرگ نویسندۀ بزرگ La mort du grand écrivain
مرگ یک سکوت Mort d'un silence
مرگ‌های خیالی Morts imaginaires
مسافر Le Voyageur
مستخدمِ خانۀ مونتنی Domestique chez Montaigne
مسخ Métamorphose
مسیحیان Chrétiens
مسیرِ رودها La Traversée des fleuves
مسیرِ یک زخم Trajet d’une blessure
مسیر شب Traversée de nuit
مسیر یک نامرد معمولی Itinéraire d'un salaud ordinaire
مسئلۀ یهود Question juive
مشاجره‌ها Noises
مشاهدات Du Témoignage
مصایبِ قهرمانانۀ بالتازار کُبر Les Tribulations héroïques de Balthasar Kober
مصیبت دنیا La Misère du monde
مصیبت سگ‌ها Calvaire des chiens
مصیبط Qatastrophe
مطالعۀ تئاتر معاصر Lire le théâtre contemporain
معاهدۀ حمل‌ونقلِ عاشقانه Traité du transport amoureux
معشوق با شورت‌ کوتاه L'Amant en culottes courtes
معمای واتیکان L'Enigme du Vatican
مغیلانِ ارغوانی Le Chardon mauve
مفهومِ مانع La Notion d’obstacle
مقبرۀ عشاق Le Mausolée des amants
مقداری هست II y a de
مکانیکِ زن‌ها La mécanique des femmes
مکانیکِ غنایی La mécanique lyrique
مکتوب با چاقو Écrit au couteau
مگزین لیترر Le Magazine Littéraire
مگس‌های مخفی Traité des mouches secrètes
ملاقات دوبارۀ ژوردان Jordane revisité
ملاقاتی بی‌حاصل Une visite inopportune
ملجأ Sanctuaire
ملحفه Drap
ملکۀ پریان Fairy Queen
ممتنع L'Interdit
من از شب خود بیرون نیامده‌ام Je ne suis pas sortie de ma nuit
من به زبان پدرم حرف نمی‌زنم Je ne parle pas la langue de mon père
من دیگری هستم Je suis l’autre
من سرمنشأجهان بودم J'étais l’origine du monde
من نویسنده‌ام Je suis écrivain
من، پیر ریویر، که مادر، خواهر، برادرم را سربریده‌ام... Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère...
مناطق Zones
منزل کردنی شاعرگون Habiter en poète
منشورها Prismes
منطق La Raison
منطقه Zone
منظره و پرتره با طرحِ دندان گرگی Pied-de-poule
منظره‌‌ای زیر نظر Paysage sous surveillance
مهتران Immensités
موپسان روی ریگ‌های اترتا Maupassant sur les galets d'Etretat
موریِندو Moriendo
موسیو Monsieur
موسیو کوئین Monsieur Quine
موشک‌ها Fusées
موضوعات آزاد Sujets libres
موقعیتِ غناییِ تن طبیعی Situation lyrique du corps naturel
موقعیت‌گرا situationniste
مونتایو، روستایِ اُکسیتان Montaillou, Village occitan
مووی سوازه Movi Sévazé
مؤسسات من Mes Établissements
مؤسسۀ خاطراتِ نشر معاصر IMEC: Institut des Mémoires de l’Edition Contemporaine
میادین جنگ Les Champs d’honneur
میان Entre
میانِ جمعیت Dans la foule
میزِ کار L’Etabli
میگوی برآشفته La Crevette dans tous ses états
میلاد یک شیفتگی Naissance d’une passion
میلی به کشتن نوک زبان Une envie de tuer sur le bout de
میمون هم‌ترازِ آسمان Le Singe égal du ciel
مینگس، کوئرناواک Mingus, Cuernavaca
مینیمالیسم minimalisme
مییت Miette
نَوَرد Le Laminoir
نابودی، نابودی Naufrage, naufrage
ناپدید شدنِ‌ سورل La Disparition de Sorel
ناپدیدگی Disparition
نا‌خانواده L’infamille
نادا Nada
نادین موک Nadine Mouque
نازی در مترو Nazi dans le métro
ناسازگاریِ کامل Désaccord parfait
ناف برزخ L'Ombilic des Limbes
ناقوس مرگ Glas
ناقوس‌های بازل Les Cloches de Bâle
ناکجاآباد Zeida de nulle part
ناگفته‌ها Non-dits
نامِ قدیمش Son nom d’avant
نامِ نشانه‌ها Nom des signes
نام و پوست Le Nom et la Peau
نامه به بازیگران Lettre aux acteurs
نامه به پدر Lettre au père
نامه‌ای به کلِ زندگی انسانی‌ام Circulaire à toute ma vie humaine
نامه‌های عاشقانه در سومالی Lettres d’amour en Somalie
نامه‌هایی به لو Les Lettres à Lou
نامۀ بی‌جان Lettre morte
نامۀ ربوده‌شده La Lettre volée
ناهارِ آلمانیِ Un déjeuner allemand
‌نایب‌السلطنه اویده Le Vice-roi de Ouidah
نبوغِ مکان Génie du lieu
نثر پسر Prose du fils
نخجیر‌های زمان Gibiers du temps
نخستین ظهورِ با ضخامت Première apparition avec épaisseur
ندا Voix
نزدیک شدن بافاصله به گله‌ها سوار بر چرخ دم‌دمای شب Lointaine approche des troupeaux à vélo vers le
نشر بی‌ناشر L’Edition sans éditeurs
نصفِ حرکت La Moitié du geste
نصف‌النهارِ گرینویچ Le Méridien de Greenwich
نصف‌النهار پاریس Le Méridien de Paris
نطق‌های کینه‌جویانه Les Catilinaires
نظام‌‌هایِ تاریخ‌مندی، حال‌محوری و تجربۀ زمان Régimes d’historicité, présentisme et expérience du temps
نظربازِ هاج‌وواج La Voyeuse interdite
نظریه‌ای در باب نویسندگان Une théorie d'écrivains
نظریه‌پرداز Le Théoriste
نظریۀ ابرها La Théorie des nuages
نظریۀ حضورِ مطلق La Théorie de l'ubiquité
نظریۀ میزها La Théorie des tables
نفرت از خانواده La Haine de lafamille
نفرین La Malédiction
نفرین در یک کشتارگاه Imprécation dans un abattoir
نقاشی و ادبیات، گفت‌وگویی از طریق کتاب، ۱۸۷۴-۱۹۹۹ Peinture et littérature, le dialogue par le livre, 1874-1999.
نقدِ جامعه و فرهنگ Critique de la culture et société
نقد عقل شاعرانه Critique de la raison poétique
نکات Remarques
نگارشْ قیافه را چروک می‌کند L’Écriture, ça crispe le mou ou L'Âme
نگاهِ محکوم Regard en demeure
نگاه خیره به خود L'œil se scrute
نگاه مرد کر Le Regard du sourd
نگه داشتنِ مرگ Garder le mort
نگهبانِ خرابه‌ها Le Gardien des ruines
نما/مستقیم Shot/Direct
نمایشِ اندک گمشدگان Un peu perdus
نمایش موعود La Promise
نمایشگاه استعماری L'Exposition coloniale
نمایشنامۀ تئاترساز Le Faiseur de théâtre
نمایش‌ها Exhibitions
نه من نه تو Ni toi ni moi
نوحه Thrène
نورِ سیاه Lumière noire
نور سود Nord Sud
نوستالژی خانۀ خدا La Nostalgie de la maison de Dieu
نوشتارِ فاجعه L'Ecriture du désastre
نوشتارهای کوتاه Ecritures courtes
نوشتن Écrire
نوشتن در حاشیه Écrire à côté
نوشتن یا زندگی L'Ecriture ou la vie
نوشته‌ها Ecrits
نوشته‌ها: ۱۹۹۱-۱۹۹۲ Les Écritures : 1991-1992
نوع بشر L'Espèce humaine
نوول روو فرانسز (ان ار اف) Nouvelle Revue française (NRF)
نویسندۀ خیالی L'Écrivain imaginaire
نیازمندان Indigents
نیروگاه هسته‌ای Central
نۀ کلارا Le Non de Clara
هاردبویلد hard-boiled
هبوط زمان‌ها La Chute des temps
هتل ایفیژنی Iphigénie Hôtel
هتل باشکوه Splendidhôtel
هجاهای شنی Syllabes de sable
هر تشابهی... Toute ressemblance …
هر دو پلنگ Les Deux Léopards
هر دو دست Des deux mains
هر سه خدای تقدیر Les Trois Parques
هر سه رَمبو Les Trois Rimbaud
هرج‌ومرج Chaos
هرچی بدتر میشه، بیشتر می‌آد Moins ça va, plus ça vient
هست C'est
هستیِ بزرگ Immense existence
همچنان طوفان Toujours l’orage
همچون قصری نخ‌نما Comme un hâteau défait
همنشین Compagnie
همه چیز خیلی زود گذشت Tout est passé si vite
همه چیز فرامی‌رسد حتی هیچ Tout arrive même rien
همه مثل همند Tout le monde se ressemble
همه‌‌چیز می‌‌شکند Tout casse
همه‌شان را بسوزانید Brûlez-les tous
همهمۀ گنگ Frêle bruit
همۀ دوستان من Tous mes amis
همۀ رود‌‌ها به دریا می‌‌روند.. Tous les fleuves vont à la mer
همۀ گردون سیاه می‌شود Tout nôtre aer se noircit
همۀ مردان Tous Les hommes
همۀ مردان مجنون اویند Tous les hommes en sont fous
همۀ واژگان بالغ‌اند Tous les mots sont adultes
هندسۀ احساسات La Géométrie des sentiments
هندیاد، یا هندِ رؤیاهایشان L’Indiade, ou l’Inde de leurs rêves
هنر پوئتیکِ L’Art poétic
هنرپیشگان خیالی Figurants fictifs
هنوز هیچی، همه‌چیز همین الان Rien encore, tout déjà
هوا De l'air
هوسِ جنگ Le Désir de guerre
هولدرلین و جوهر شعر Approche de Hôlderlin
هیاهو در درختان Du bruit dans les arbres
هیچ یک از ما برنخواهد گشت Aucun de nous ne reviendra
هیروشمیا عشق من Hiroshima, mon amour
و دریا هرگز پر نمی‌‌شود Et la mer n'est pas remplie
و همین‌حالا بیرونم در باد Et je suis dehors déjà je suis dans l’air
واژگانِ محتقن Paroles suffoquées
واژگان در نقاشی Les Mots dans la peinture
واژه‌کش Verbicide
واقعی‌ترین همین اتفاق است و همین آتش Le plus réel est ce hasard, et ce feu
واگُنِ دام Wagon à vaches
والتنبرگ Waltenberg
والدینم Mes parents
والیگان: یک پرونده Valigan: une enquête
واو یا خاطرۀ کودکی W ou le Souvenir d'enfance
وایت White
وحشی‌ها Sauvageons
وداع با منطق L’Adieu à la raison
ورت و زندگیِ بی‌پایان Wert et la vie sans fin
ورزش‌ها Sports
ورلن از سنگ لوح و باران Verlaine d’ardoise et de pluie
ورودی‌های مکان Approches du lieu
وسترن Western
وسوسۀ ذات قدوسی La Tentation de la sainteté
وصیت‌نامۀ ونوس Le Testament de Vénus
وصیت‌‌نامۀ یک شاعرِ یهودیِ مقتول Le Testament d'un poète juif assassiné
وضعیت État
وضعیت ادبی، La Condition Littéraire
وعدۀ شام Le Souper
وقت استراحت L'Intervalle
وقتی مرده‌ایم، تاابد مرده‌ایم Quand on est mort, c’est pour toute La vie
وقتی دیوانه شدم Quand je suis devenu fou
ویرژیل، نه Virgile, non
ویلا لوکو Villa Luco
ویلا ماتم Villa chagrin
ویلای گرداب Villa Vortex
ویوان دونون Vivant Denon
یادِ اروسترات La Mémoire d’Érostrate
یاد گرفته‌ام به جنیان نخندم J'ai appris de ne pas rire du démon
یاد مِل Mémoire de Melle
یادت باشد از ما با زندگان سخن بگویی Pense à parler de nous chez les vivants
یادداشت‌برداری‌های بی‌تاریخ از فضا-دفترنوشت ۳ Annotations de l’espace non datées — Carnet 3
یادداشت‌های بالینی Notes de chevet
یادگیری فرار Apprendre à fuir
یادمان Mémorial
یادمانِ ضدِ نژادپرستیِ Monument contre le racisme
یازده‌بیتیِ شب و هوس Onzains de la nuit et du désir
یافتن سرچشمه Trouver la source
یخ زدن و باز شدن Congélations et décongélations
یخ‌رفت Moraines
‌یراق Le Chevron
یعنی C’est-à-dire
یک ایستگاه قبل از اورشلیم Dernière Station avant Jérusalem
یک حادثۀ واقعی Un fait divers
یک دو سه، بدو رو Hop là! un deux trois
یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ Une journée d'Ivan Denissovitch
یک روز کمتر Dans Un jour en moins
یک سال Un an
یک عمر بود‌ C 'était toute une vie
یک فصل تمام داس Une saison de machettes
یک فصل در ریاتا Une saison à Rihata
یک کشف Une découverte
یک مستخدم Une femme de ménage
یک‌پارچه Seul tenant
یکشنبه‌ای در سیاه‌چال Un dimanche au cachot
یک‌‌شنبۀ بووین Le dimanche de Bouvines
یک‌‌شنبۀ طولانیِ نامزدیِ Un Long Dimanche de fiançailles
یکی از بدبختی‌‌ها Un des malheurs
یکی هست Il y a un
Generated by wpDataTables